I Svärdsjö i Dalarna finns sedan medeltiden Isala kungslada. Ladan förknippas med Gustav Eriksson Vasas äventyr i dalarna vintern 1520-21. Gustav reste då runt i Dalarna för att värva anhängare inför resningen mot Kristian II. Sven Elofsson, som ägde ladan, lär ha hjälpt Gustav Vasa att gömma sig undan danskarna. Ladan är timrad med en teknik som användes under senmedeltiden. Därefter har den byggts om vid flera tillfällen och nytt timmer har lappats i.

Under 2016 fick He-Pe Bygg förtroendet att utföra takbyte på Isala Kungslada.

 

Läs mer om Isala lada på http://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/dalarnas-lan-w/isala-kungslada-svardsjo/